Prevence

Několik slov o prevenci:

1) Proč jsou preventivní gynekologické prohlídky tak důležité?

Některá gynekologická onemocnění mají zpočátku zcela bezpříznakový průběh. Bohužel to platí zvláště pro ta nejzávažnější onemocnění jako jsou nádory. Naštěstí většina míst vzniku těchto chorob je dobře přístupná pro vyšetření. Vulvu, pochvu a děložní čípek můžeme prohlédnout přímo zrakem a dokonce i pod zvětšovacím optickým přístrojem. Navíc si můžeme současně zcela bezbolestně odebrat vzorek buněk či tkáně a nechat jej vyšetřit pod mikroskopem  v laboratoři, abychom mohli eventuelní změny zastihnout v samotných počátcích. Děloha, vejcovody a vaječníky se vyšetřují pohmatem a ultrazvukem, kde je spolehlivost již limitována určitou velikostí eventuelních změn. Ale i tak je výrazně větší šance, že případný potřebný léčebný zásah bude včasný a úspěšný.

Preventivní gynekologickou prohlídkou je možno včas odhalit a odstranit počínající změny a tak velmi výrazně snížit výskyt některých vážných onemocnění, pokud si všechny ženy uvědomí, že jedna prohlídka za rok, která trvá pár minut se vydržet a stojí to za těch dalších 364 dní prožitých v klidu.

2)Co je to primární prevence v gynekologii?

Jedná se o soubor opatření k zábraně vzniku gynekologických onemocnění. Jde o správné hygienické, stravovací a sexuální návyky a životosprávu vůbec.

Hygienické návyky mají za cíl bránit recidivujícím zánětlivým onemocněním pohlavního ústrojí, které mohou vyústit až ve sterilitu. Hygienu je třeba provádět nejen správným způsobem, ale také přiměřeně často. Přehnaná hygiena může být rovněž škodlivá, protože porušuje přirozenou ochrannou barieru kůže a sliznic.

Výživa by měla být zaměřena na vyváženou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny a s přiměřenou kalorickou hodnotou. Obezita  je spojena se zvýšenými hladinami estrogenů, které se hromadí v tukové tkáni a mohou být příčinou poruch cyklu, eventuelně i nádorů děložního těla či prsu.

Ke správnému sexuálnímu chování patří zejména omezení promiskuity a používání bariérových antikoncepčních metod ke snížení možnosti přenosu pohlavních chorob. Jedná se o AIDS, syfilis či kapavku a ostatní známé pohlavní choroby.

Správná životospráva zahrnuje dostatek spánku, pohybové aktivity, vyvarování se zbytečných stresových situací a kouření. Tyto faktory totiž ovlivňují imunitní systém, jehož správná funkce je v prevenci vzniku chorob nezastupitelná.

3) Může vzniknout nádorové onemocnění i v době mezi dvěma preventivními vyšetřeními, tedy během jednoho roku?

Ano, vzácně se může objevit nádor s tak agresivním růstem, že i když při poslední pravidelné prohlídce bylo vše v pořádku, příště se objeví tento problém. Stává se to jen velmi výjimečně a pravděpodobně je to ovlivněno ještě nějakým dalším faktorem ( genetickým, působení zevních vlivů, imunitní deficit atd. ). Například u karcinomu děložního hrdla byl prokázán minimálně čtyřletý interval potřebný k tomu, aby se ze zcela zdravé buňky vytvořil invazivní nádor, tedy takový, který je schopen prorůstat do hlubších vrstev tkáně a zakládat metastázy. Během těchto čtyřech let buňka prochází různými přednádorovými formami změn, které se však dají odhalit při preventivních vyšetřeních ( pokud probíhají pravidelně alespoň jedenkrát ročně, je nejméně 3x šance k jejich záchytu) a jednoduchým a často ambulantním způsobem vyřešit. Samozřejmě, že další sledování se doporučí v kratších intervalech, ale je tímto způsobem zabráněno vzniku zhoubného nádoru.

4) Jsem již starší žena několik let po přechodu a nemám žádné obtíže. Je stále třeba docházet na preventivní gynekologické prohlídky?

Ano. Většina starších žen si myslí, že po skončení menstruačního cyklu ( po menopauze ) již není třeba docházet na gynekologická vyšetření. Je to však omyl. Každý věk má svá rizika a se skončením cyklu nezmizely i vaše pohlavní orgány, které se mohou kdykoliv stát místem vzniku závažného onemocnění. V tomto věku se například zvyšuje výskyt nádorových onemocnění vulvy, která jsou u mladších žen poměrně vzácná. Rovněž nádory děložního hrdla či vaječníků nemusejí mít dlouho žádné příznaky a tak se tiše a nerušeně rozvíjejí.  Nezřídka se stane, že například nález přemnožení kvasinek v pochvě při gynekologickém vyšetření může upozornit na  onemocnění cukrovkou.

Zkrátka platí, že každá žena od 15 let věku by měla alespoň jedenkrát ročně navštívit svého gynekologa, i když se cítí být zcela zdráva.