Antikoncepce

Nejčastější dotazy pacientek:

1)    Jsem chráněná i v období 7-denní pauzy při užívání antikoncepčních tabletek?

Ano, pokud užíváte tabletky pravidelně podle návodu, můžete se spolehnout na jejich ochranu i v době pauzy, kdy se tabletky neužívají.

 

2)    Je nutno vysazovat antikoncepční tablety po nějaké době užívání (po 2 až 3 letech)?

Tento postup byl doporučován dříve, kdy se užívaly tabletky s vysokou dávkou hormonů (více než 50 mikrogramů estrogenu), které výrazněji zatěžovaly organismus. V dnešní době se takové dávkování v antikoncepčních tabletkách již nevyskytuje. Nejčastější dávky v moderních preparátech jsou od 15 do 35 mikrogramů a to je množství, které je pro zdraví organismus téměř zanedbatelné. Navíc organismus odpočívá od hormonů z tabletek každý čtvrtý týden, kdy je pauza v užívání. Dříve doporučované vysazování po určité době užívání tedy dnes není třeba. Není proto racionální důvod, naopak, toto vysazení muže být provázeno zbytečnými nepříjemnými jevy.

 

3)    Jak dlouho před plánovanou graviditou je třeba antikoncepci vysadit?

Asi u 60% uživatelek hormonální antikoncepce se obnoví ovulační cyklus do třech měsíců po vysazení tabletek. To znamená, že tyto ženy mohou otěhotnět hned v prvním cyklu bez antikoncepce. U zbývajících 40% je k otěhotnění třeba delší doba. Dopředu se však nedá předpovědět, do které skupiny uvedených procent bude konkrétní žena patřit.

 

4)    Dojde-li k otěhotnění bezprostředně po vysazení antikoncepce, hrozí zvýšené riziko poškození dítěte?

Žádná z četných rozsáhlých studií zaměřených na tuto otázku neprokázala vyšší výskyt vrozených vad plodů matek bývalých uživatelek hormonální antikoncepce oproti plodům matek, které hormonální antikoncepci nikdy neužívaly.

 

5)    Bojím se užívat hormonální antikoncepci, aby se mi nezhoršila pleť, nebo abych nepřibrala na váze!!!

Účinky hormonů je nutno posuzovat individuálně, protože stejný hormon může mít u dvou lidí různý efekt. Hormonální antikoncepce u většiny žen má příznivé účinky na pleť. Menší část uživatelek změny pleti nepozoruje a velmi malé procento udává zhoršení vzhledu pleti. Na trhu jsou tabletky, jejichž příznivé ovlivnění stavu pleti (zejména mastná pleť a projevy akné) je pozorováno téměř u všech uživatelek.

U současných moderních preparátů s nízkou dávkou hormonů je jen velmi málo pravděpodobné, že by se při užívání změnil metabolizmus tak, aby při stejném příjmu kalorií nastal větší přírůstek na hmotnosti. U většiny uživatelek se hmotnost nezmění nebo nastane přírůstek dvou až tří kilogramů díky většímu zadržováni vody v organismu. Větší přírůstek na hmotnosti je však u většiny uživatelek způsoben zvýšeným příjmem potravy, neboť hormony mohou zvyšovat chuť k jídlu.